Hukuk Bürolarında İdari Kadro Yapısı

/
Bir hukuk bürosunda idari bölümlerin (destek kadro olarak…

Hukuk Bürolarında İletişimin Önemi

/
İletişim, bir göndericiden alıcıya bilgi transferi ve bu…

Liderlik ve Liderliğin Doğası

/
Liderlik çalışanları gönüllü olarak işletme hedeflerine…

Motivasyonun Önemi

/
Performans Sağlamak İçin Motivasyon Motivasyon, amaca yönelmiş…

Kişilik Özellikleri ve Çalışanların Bireysel Davranışları

/
Kişilik bir kişiye aidiyet veren dengeli psikolojik ve davranışsal…

Bir Kurumun Temel Unsurları

/
Bir kurumda çalışanları ve yöneticileri birleştiren ve…

İşletmedeki Kurum Kültürü

/
Kurum kültürü bir işletmede gelişen ve işletmede çalışanların…

Vekalet Pulu 2018

/
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından, 29.12.2017…

Strateji Oluşturmak için Kullanılan Yöntemler

/
Stratejinin formülasyonu için en çok kullanılan araçlardan…

Tanık Ücret Tarifesi 2018

/
29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 Sayılı Resmî Gazete yayınında…